GRome Top News

GRome Top News

【图】GRome Top News下载
【图】GRome Top News-谷歌插件下载

GRome Top News 简介 ———

GRome Top News претставува додаток за Google Chrome кој ги прикажува топ вестите во моментот од сајтот GRID.MK, еден од водечките сајтови во Македонија. Додатокот ви нуди можност бргу да ги погледнете вестите и да дојдете до најбитните информации без да го отворате сајтот и да пребарувате низ него.

Вестите се групирани во три категории: вести, забава и спорт. Дополнително се прикажуваат и најактуелните вести на Facebook. За првпат во Македонија правиме Facebook анализа на вестите, која ни овозможува да ги одредиме најпопуларните и најактуелните вести на ова социјална мрежа.

За било каква забелешка пишете ни на contact@grid.mk.

GRome Top News 类似扩展 +

Chrome will ask you for permission to read your browsing history. This allows the browser extension to add your current

Check
Check

Stay updated on all company events and person details with Cognism

Cognism
Cognism

Get the latest news from The Times of India in a click without leaving the current webpage.

The Times Of India
The Times Of India

Get all news and trending stories from the web every time you open your new tab.

NewsPrompt: Personalized Daily News Summary
NewsPrompt: Personalized Daily News Summary

Stay informed with the latest top stories and original headlines from around the world

NewsOJ — Hot News & Breaking News
NewsOJ — Hot News & Breaking News

The official Fox News extension for Google Chrome lets you follow our most popular news before anyone else.

Fox News
Fox News

Latest Science News for all around the world

Science-News-Extension
Science-News-Extension

此插件为跨境卖家设计,用于显示跨境平台站点前台页面上商品价格对应的人民币价格。同时也提供手动输入数字转换货币的功能,可以互转货币的货币种类共有164个

汇率转换
汇率转换

Create shortcuts or aliases for your favorite websites. Access them by typing b + space + shortcut in your address bar.

Bookmark Alias
Bookmark Alias

I don't need the whole backstory, I just want to make some eggplant carbonara.

I Just Want the Recipe Janet
I Just Want the Recipe Janet

GRome Top News 下载(57.97KiB)

Google官网登录下载

发表评论

为保护本站资源,下载插件请先微信登录。如页面错误或无法下载请参考帮助或留言反馈,谢谢。

声明

本站插件下载和图文资料来自谷歌Chrome插件商店官网,所有权归谷歌和原作者;好玩插件站仅做中文版整理同步;如发现不当内容,请联系我,谢谢。

更新