FriendlyVox

【图】FriendlyVox下载
【图】FriendlyVox-谷歌插件下载

FriendlyVox 简介

FriendlyVox je ozvučený portál, který zpřístupňuje informační a komunikační služby bez nutnosti užití zraku.

Friendlyox nabízí nebo v budoucnu nabídne mimo jiné

• ozvučený přístup k zpravodajským serverům či dalším stránkám,
• E-mail,
• správu kontaktů,
• sledování rádia či televize,
• zpřístupnění aplikací jako Skype, Youtube, Facebook,
• vytváření vlastních textových dokumentů

FriendlyVox můžete provozovat na běžném počítači s webovým prohlížečem Google Chrome. Instalace rozšíření FriendlyVox z Google Play je ozvučená, takže ji snadno zvládnou i nevidomí.

Portál vyvíjí a provozuje česká společnost TurboConsult, která se již více než 20 let věnuje vývoji bankovních informačních systémů. Vznik portálu je inspirován osobní zkušeností s životem nevidomých.

Základní funkce portálu jsou a budou zdarma. Do budoucna si vyhrazujeme zpoplatnění pokročilých funkcí ve výši nepřesahující cenu běžného internetového připojení.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na naší zákaznické lince +420 532 161 333.

FriendlyVox 类似扩展

添加电子邮件签名-WiseStamp

Add Email Signature – WiseStamp
Add Email Signature – WiseStamp

ChromeVox - 为Chrome提供语音功能

ChromeVox Classic Extension
ChromeVox Classic Extension

Removes all annoying Ads and banners from YouTube. 删除YouTube上所有恼人的广告和横幅。

AdBlocker for YouTube™
AdBlocker for YouTube™

通过Chrome工具栏轻松访问WeChat,LINE, WhatsApp, Telegram,FB Messenge等等。

Multi Messenger for WhatsApp Web
Multi Messenger for WhatsApp Web

This extension sends a notification when someone deletes you from Facebook. 当有人从Facebook上删除你时,此扩展会发送通知。

Unfriend Finder
Unfriend Finder

Improve your Google searches by adding related documents at vLex.com 通过在vLex.com上添加相关文档改进您的Google搜索

vLex
vLex

Allows https://youtube.com/tv to load YouTube™ TV App from regular browser 允许https://youtube.com/tv从常规浏览器加载youtube™tv应用程序

YouTube™ for TV
YouTube™ for TV

Add links to change language on Google 添加链接以更改谷歌上的语言

Add links to change languages on Google™
Add links to change languages on Google™

Email Extractor tool that save time and efforts. Forget copy and paste ache. It collects emails as you browse websites. 电子邮件提取器工具,节省时间和精力。忘记复制和粘贴疼痛。它在你浏览网站时收集电子邮件。

Free Email Hunter
Free Email Hunter

With Super YouYube you can Read Comments while watching video, Control volume by scrolling over video. 使用Super YouYube,您可以在观看视频时阅读评论,通过滚动视频来控制音量。

SuperYouTube (Extension for Youtube™)
SuperYouTube (Extension for Youtube™)

FriendlyVox 下载

Google官网 本地下载

相关评论(2)

Renata Jílková

super pomoc, díky za něj

Veronika Kyzlíková

super pomocník 🙂

发表评论

为保护本站资源,下载插件请先微信登录。如页面错误或无法下载请参考帮助或留言反馈,谢谢。

声明

本站插件下载和图文资料来自谷歌Chrome插件商店官网,所有权归谷歌和原作者;好玩插件站仅做中文版整理同步;如发现不当内容,请联系我,谢谢。

更新