עברי

【图】עברי下载
【图】עברי-谷歌杒件下载

עברי 简介

עברי – עורך הלשון האוטומטי מאפשר לך לבדוק את הטקסטים שלך באינטרנט, ולוודא שאין בהם שגיאות מביכות בעברית.
העברי משתלב באתר שבו אתה כותב (פייסבוק, Gmail, WordPress, ויקיפדיה וכו’) ומציג את כפתור הבדיקה. בלחיצה עליו – מתבצעת בדיקה של הטקסט, וכל שגיאה שנמצאת מוצגת באופן ברור, עם הסבר, ועם אפשרות לתיקון בלחיצת כפתור.

מה חדש
=======
חדש בגרסה 1.5.5
– שיפור תאימות לאתרים שונים

חדש בגרסה 1.5.0:
– אפשרות לביטול סימוני השגיאות
– מעבר על השגיאות לפי הסדר לאחר סיום הבדיקה
– שיפור סימון שדה הטקסט הנבדק

עברי 类似扩展

节省高达95%的内存,并减轻标签页混乱现象

OneTab
OneTab

轻松方便屏幕捕获工具。可以让你做出任何选择的区域,编辑截图并上传到服务器。

Lightshot (截图工具)
Lightshot (截图工具)

Bringing together your devices, friends, and the things you care about. 把你的设备、朋友和你关心的东西聚集在一起。

Pushbullet
Pushbullet

无需打开 Gmail 或 Inbox,即可收到桌面邮件通知,方便地查看、收听或删除邮件,并且支持多账户。

Checker Plus for Gmail™
Checker Plus for Gmail™

添加电子邮件签名-WiseStamp

Add Email Signature – WiseStamp
Add Email Signature – WiseStamp

从扩展图标中就能获悉之后的会议安排和今天的日期信息;通过桌面通知获得活动提醒;不需打开Google日历网页便可在多视图(周、月、待办事项和自定义)的弹出窗口中新增事件;以灰色显示已过去的日子。更多功能等待你的发现!

Checker Plus for Google Calendar™
Checker Plus for Google Calendar™

Additional functionality for Facebook. Facebook的附加功能。

Flatbook
Flatbook

查看有关AdSense、Ad Exchange和DFP广告管理系统广告和帐号的数据,以及在您的网站上屏蔽不恰当的广告。

Google Publisher Toolbar
Google Publisher Toolbar

Spell Checker extension for Chrome. It's easy to use and fast. This extension supports 12 languages for spell check. Chrome的拼写检查扩展。它使用方便快捷。此扩展支持12种语言进行拼写检查。

Spell Checker for Chrome
Spell Checker for Chrome

截取任意网页,可以像画图软件那样用直线、箭头、圆圈、文字做出标识。并可以方便的通过链接或者附件分享。

高效网页截图编辑插件
高效网页截图编辑插件

עברי 下载

Google官网 本地下载

发表评论

为保护本站资源,下载插件请先微信登录。如页面错误或无法下载请参考帮助或留言反馈,谢谢。

声明

本站插件下载和图文资料来自谷歌Chrome插件商店官网,所有权归谷歌和原作者;好玩插件站仅做中文版整理同步;如发现不当内容,请联系我,谢谢。

更新