Flikuppdateraren

【图】Flikuppdateraren下载
【图】Flikuppdateraren-谷歌杒件下载

Flikuppdateraren 简介

Laddar om valfri flik i intervall. Tillägget kan endast uppdatera med minsta intervall på en minut. Gör alla inställningar under alternativ. Applikationen använder de senaste inställningarna när du trycker på knappen i fönstret för flikuppdatering.

Flikuppdateraren 类似扩展

直接在 Gmail 窗口中发送和预览 Dropbox 文件和链接。

Dropbox for Gmail
Dropbox for Gmail

保持专注,提高工作效率。轻松拦截任何令人分心或有害的网站。彻底杜绝耽误时间!

Block Site – Chrome™ 网站拦截程序
Block Site – Chrome™ 网站拦截程序

Toolbar for web development web开发工具栏

Web Developer Toolbar
Web Developer Toolbar

Stylus 是一个调整网页外观的用户样式管理器。它可让您轻松地为许多热门网站网站安装主题和皮肤。

Stylus
Stylus

以最简单的方式自动重新加载和刷新网页。

Super Auto Refresh Plus
Super Auto Refresh Plus

打印当前网页

打印 for Google Chrome
打印 for Google Chrome

Save any idea to Houzz 把任何想法都留给霍兹

Houzz Save Button
Houzz Save Button

ChromeVox - 为Chrome提供语音功能

ChromeVox Classic Extension
ChromeVox Classic Extension

VDP is a free online video downloader tool to download any video from internet instantly for free.

Video Downloader Plus
Video Downloader Plus

番茄工作法(Pomodoro®)时间管理助理。

Marinara: 番茄工作法(Pomodoro®)助理
Marinara: 番茄工作法(Pomodoro®)助理

Flikuppdateraren 下载

Google官网 本地下载

发表评论

为保护本站资源,下载插件请先微信登录。如页面错误或无法下载请参考帮助或留言反馈,谢谢。

声明

本站插件下载和图文资料来自谷歌Chrome插件商店官网,所有权归谷歌和原作者;好玩插件站仅做中文版整理同步;如发现不当内容,请联系我,谢谢。

更新